Argument

Deteriorarea mediului de viaţă, este rezultatul unei crize ecologice, resimţită într-un mod accentuat în Copşa Mică, din cauza poluării exercitată de funcţionarea îndelungată în oraş a celor două combinate chimic şi metalurgic. La aproape 20 de ani de la închiderea combinatului chimic şi 2 ani de la reducerea activităţii combinatului metalurgic, se menţin semnalele unui mediu foarte poluat, manifestate prin indicii scăzuţi ai calităţii aerului şi solului, degradarea culturilor, distrugerea pădurilor.

Educaţia ecologică este o formă a educaţiei care, printr-un sistem de acţiuni specifice, are menirea de a asigura formarea unei conştiinţe ecologice care stă la baza conduitei ecologice, a comportamentului ecologic.

Elaborarea proiectului ”Parcul meu – un colţ de vis” reprezintă una din formele de activitate organizate în şcoală, menită să crească motivaţia elevilor pentru aprecierea mediului, descoprerirea şi verificarea unor adevăruri ştiinţifice, dezvoltarea spiritului de cercetare, formarea unei gândiri ecologice.

Realizarea acestui proiect conduce la dezvoltarea capacităţii de comunicare şi muncă în echipă, la perfecţionarea competenţelor profesionale şi a deprinderilor practice. Amenajând singuri acest parc în curtea şcolii, elevii vor avea posibilitatea de a-şi petrece pauzele într-un mod plăcut, relaxant, într-un mediu curat şi îngrijit.

Prezentare proiect