Acasă > Proiecte și programe > CDIdei în cărți
CDIdei în cărți

Prezentare:

Proiectul educațional CDIdei în cărți, lansat de Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Școala Gimnazială Șelimbăr, este înscris în Calendarul Activităților Educative la nivel județean pentru anul școlar 2013-2014, nr. 6727/9.12.2013, poziția 14.

Ideea de a organiza un festival în care să fie implicate, în primul rând, Centre de Documentare și Informare și biblioteci a izvorât din dorința de a pune în valoare pasiunea pentru pentru lectură în special, pentru cultură în general cât și pentru a oferi un cadru de demonstrare a abilităților și cunoștințelor elevilor dobândite în contexte nonformale.

Parteneri :

 • Școala Gimnazială "G.D.Teutsch" Agnita
 • Școala Gimnazială Poplaca                     
 • Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" Copșa Mică
 • Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu
 • Facultatea de Litere și Arte Sibiu

Scopul proiectului

Proiectul își propune să asigure cadrul pentru demonstrarea și manifestarea competențelor elevilor în domeniul culturii și civilizației prin intermediul structurilor info-documentare ca resursă în domeniul educației nonformale.

Grupul țintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari.

 • elevi din clasele III- VIII din unitățile de învățământ din județul Sibiu, în special elevi din unitățile cu CDI, pentru dezvoltarea abilităților lor de viață în general și pentru utilizarea metodelor educației nonfomale în dezvoltarea lor culturală.
 • responsabili CDI/ bibliotecari din județul Sibiu pentru a valorifica experiența acestora în cadrul misiunii culturale ca promotori ai valențelor educației culturale în formarea elevilor;
 • consilieri educativi și cadre didactice pentru promovarea valențelor educației nonformale în formarea elevilor.

Beneficiari vor fi toți elevii din unitățile de învățământ participante, părinți ai elevilor, cadre didactice.

Durata proiectului

Proiectul a debutat în data de 7 ianuarie 2014 și se va finaliza odată cu punerea în valoare, până la finalul lunii august 2014, a rezultatelor Festivalul județean "CDIdei în cărți" din data de 2 iunie 2014.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Dezvoltarea interesului pentru lectură, cultură și civilizație pentru cel puțin 288 elevi din unitățile de învățământ din județul Sibiu;
 • Ameliorarea competențelor a cel puțin 30 cadre didactice de a utiliza metode ale educației nonformale în activitatea extrașcolară cu elevii.
 • Promovarea a cel puțin 12 Centre de Documentare și Informare din județul Sibiu, ca resursă în domeniul educației nonformale în comunitatea în care funcționează.

Activități în cadrul festivalului

Activitatea centrală a proiectului va fi Festivalul "CDIdei din cărți". În cadrul festivalului vor fi expuse și prezentate produsele create de elevi în conformitate cu cerințele. Elevii însoțiți de cel puțin un cadru didactic, își vor prezenta într-un mod creativ produsele: descrierea cărții, descrierea obiectului și obiectul propriu zis. Festivalul a preluat ideea unei activități cu caracter nonformal, aceea a  Muzeului literarMuzeul literar  este o activitate de animație de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărți/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care apoi îl prezintă.

Prezentarea va consta în realizarea descrierii obiectului (caracteristici, un extras care cuprinde alegerea unui pasaj cu descrierea obiectului, informații suplimentare) precum și descrierea lucrării citite care să cuprindă informații despre autor, titlul, editura, gen literar, un scurt rezumat, alte informații relevante. Aceste prezentări se vor pune în valoare în cadrul  Festivalului  județean.

Tema propusă pentru lectură este  "cultură și civilizație".

  Calendarul activităților cuprinse în cadrul acestui proiect educațional:

Lansarea Festivalului "CDIdei în cărți"

ian. 2014

Promovarea Festivalului

ian. - 24 febr.2014

Inscrierea unităților de învățământ și a elevilor la  Festival

febr.- 14 mart.2014

Realizarea produselor pentru  Festival.

mart.- 30 mai 2014

Festivalul "CDIdei în cărți" la nivel județean

Iun. 2014 (foto)

Elaborarea ghidului de bune practici

Iunie - august 2014

(sursa) - Informații suplimentare